Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 06-07-2016 r.

Wstęp

Sprzedam.org to serwis internetowy służący do publikacji ogłoszeń.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Sprzedam.org.
 2. Właścicielem serwisu Sprzedam.org jest firma Webhome z siedzibą w Bydgoszczy (NIP: 9671286620).
 3. Adresem korespondencyjnym jest adres e-mail kontakt@webhome.pl.

II. Usługi serwisu

 1. Serwis Sprzedam.org służy do zamieszczania i przeglądania ogłoszeń.
 2. Dodanie ogłoszenia do serwisu Sprzedam.org następuje poprzez wypełnienie formularza.
 3. Korzystanie z serwisu Sprzedam.org jest bezpłatne (prócz pakietów premium).
 4. Płatne pakiety premium przeznaczone są jedynie dla ogłoszeniodawców, którzy chcą wyróżnić swoje ogłoszenie.
 5. Każdy wykupiony pakiet premium rozliczany jest na podstawie faktury VAT 23%.

III. Treść i zdjęcia

 1. Wszelkie treści i zdjęcia należą do ich autorów.
 2. Autorzy ogłoszeń ponoszą odpowiedzialność za zamieszczone ogłoszenia.
 3. Serwis Sprzedam.org zastrzega sobie możliwość usunięcia wybranych ogłoszeń z przyczyn prawnych lub technicznych.

IV. Polityka cookies

 1. Serwis Sprzedam.org przechowuje pliki cookies do celów statystycznych oraz podstawowych funkcji serwisu.

V. Polityka prywatności

 1. Serwis Sprzedam.org nie przechowuje danych osobowych użytkowników (wyjątkiem może być adres e-mail jeżeli spełnia kryteria danych osobowych).
 2. Serwis Sprzedam.org przechowuje dodane ogłoszenia.
 3. Serwis Sprzedam.org pobiera, skaluje i przechowuje zdjęcia dodane do ogłoszenia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Facebook